برچسب: درمان خانگی

درمان با ورزش 0

پیشگیری و درمان با ورزش

کدام ورزش برای کدام بیماری؟ درمان با ورزش داشتن تحرک و ورزش روزانه حدود 40 تا 60 دقیقه به مدت 4 بار درهفته مانع از بروز دست‌کم 30 نوع بیماری و یا مقابله با...