برچسب: درد کف پا

میخچه 0

درمان میخچه پا

به طورکلی و اغلب در پنجه پا ، انگشتان و یا بخش های ضخیم پوست کف دست و پا ایجاد می شود . در واقع میخچه یک ضایعه پینه ای شکل از پوست مرده...